ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਜਾਣੋ।

ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
*ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
*ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਜਦੋਂ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
*ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
*ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਰਿਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਉਪਾਅ 
*ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
*ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁੰਬਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਸਰਤ, ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਦਮਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
*ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about knee problems, check out more about knee pain symptoms, health care, health news & knee pain problems in women

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.