30 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ...

ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਭਾਰ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਜਾਂ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ 'ਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ, ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about HEALTH TIPS, check out more about WOMEN HEALTH, WOMEN HEALTH TIPS, HEALTH NEWS & WOMEN PROBLEMS AFTER 30

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.