ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ 'ਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ...

Published On Jan 2 2020 4:53PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼