ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ....

ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ. ਭੂਮਿਕਾ ਮਦਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ-
01) ਇਹ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰੀਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

02) ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਖਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਝਾ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

03) ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਦੰਦ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡੋਨਟਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ-
01) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

02) ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਅਨਾਨਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਰਕਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

03) ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ, ਜੀਭ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

04) ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੀਨੀ, ਅਲਕੋਹਲ, ਸੋਡਾ, ਕੌਫੀ, ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

05) ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਰਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

06) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

07) ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

Get the latest update about HEALTHYFOOD, check out more about HEALTH NEWS, DAILY HEALTH NEWS, mouth smell &

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.