Dinner ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਨ-ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸੌਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ

ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿ...

ਵੈੱਬ ਸੈਕਸ਼ਨ - ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਪੇਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਜਾਂ ਝੁਕਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ
ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
ਬਦਹਜ਼ਮੀ
ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
NHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਕ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ, ਟਮਾਟਰ, ਅਲਕੋਹਲ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ
ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ GERD ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਫਲਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਉਲਟੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਬਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫੂਡ
ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟਸ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ, ਜੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੋਕਲੀ, ਗੋਭੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਤੇ ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਜ਼, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਟਮਾਟਰ, ਅਲਕੋਹਲ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ।

Get the latest update about Health Tips, check out more about best sleeping position, acid reflux & heartburn

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.