ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼

ਅਸੀਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਵਿਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਰੂਪ...

ਅਸੀਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਵਿਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤਖ਼ਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਡ ਫਲੂ  ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰੋ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
1. ਅੱਧੇ ਉਬਲ਼ੇ ਅੰਡੇ
2. ਅਧ-ਪੱਕਿਆ ਚਿਕਨ
3. ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ
4. ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ
5. ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ,  ਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ । ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ, ਕੱਚੇ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦ ਖਾਓ।
ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ : 
1- ਖੰਘ
2- ਬੁਖਾਰ
3- ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼
4- ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ
5- ਸਰਦਰਦ
6- ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘਬਰਾਹਟ, ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਨੇਤਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਡ ਫਲੂ H5N1 ਵਾਇਰਸ  ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੇ ਇੰਫਲੂਏਂਜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਬੀਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ  ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about Avian Influenza, check out more about Bird Flu, Avoid & 5 Things

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.