ਹਰ ਦਿਨ Body Pain ਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਦਲੋ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...

 ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਢੇ, ਪਿੱਠ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ, ਗਰਦਨ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪੇਟ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਚਪਟਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਰਹਾਣਾ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸੌਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕੁਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।


ਮੋਢੇ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

Get the latest update about BODY PAIN, check out more about & WRONG SLEEPING HABITS

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.