ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ........

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ (ਚੈਰਿਟੀ) 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ
ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਜਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਉੱਤੇ 100% ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਾਨ 'ਤੇ 100% ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ -58 ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
80GGA: ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80GGA ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

80 ਜੀਜੀਸੀ: ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਜੀਜੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

80 ਜੀ: ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Get the latest update about truescoop, check out more about business news, national, corona epidemic & donation

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.