ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਕਨ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਕਾਰਡ-ਆਨ-ਫਾਈਲ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ.................

ਕਾਰਡ-ਆਨ-ਫਾਈਲ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਕਾਰਡ-ਆਨ-ਫਾਈਲ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਐਨਐਫਸੀ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਪ-ਟੂ-ਪੇਅ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਿਵਾਈਸ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ -19 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡ-ਆਨ-ਫਾਈਲ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਐਫਟੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Get the latest update about to input card details, check out more about number credit card, truescoop news, rbi new norm for data security no need & debit and credit card

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.