ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ: EPFO ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਜਾਣੋ EPFO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ PF ਖਾਤੇ 'ਚ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪੀਐਫ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ PF ਖਾਤੇ 'ਚ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪੀਐਫ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
EPFO ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ UAN ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਨੋਮੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?
EPFO ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ epfindia.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ 'ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ 'ਮੈਂਬਰ UAN/Online Service (OCS/OTCP)' 'ਤੇ ਜਾਓ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, 'ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ' ਟੈਬ ਆਵੇਗੀ। 'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਕਿ ਰਕਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 'ਸੇਵ ਈਪੀਐਫ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਈ-ਸਾਈਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। OTP ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। OTP ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ EPF ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ OTP ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ​ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ epfindia.gov.in 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
2. 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ 'ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ' ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਹੁਣ ਆਪਣੇ UAN ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
4. 'ਮੈਨੇਜ' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, 'ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਚੁਣੋ।
5. ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
6. ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, 'ਹਾਂ' ਚੁਣੋ।
7. ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
8. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਈ-ਸਾਈਨ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
9. ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।
10. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Get the latest update about Truescoop News, check out more about epfo, nomination, Online Punjabi News & passbook

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.