ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਾਮ

ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਲਗਣਾ, ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੰਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਸੂੜ੍ਹਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 
ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਲਗਣਾ, ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਤੋਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
*ਲੌਂਗ - ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜੇਨੋਲ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੌਂਗ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਚੂਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

*ਹਿੰਗ- ਮੋਸੰਬੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੂੰ ਵਿਚ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਦੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ।

*ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਅਦਰਕ- ਅਦਰਕ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਦਰਦ 'ਚ ਕੱਚਾ ਅਦਰਕ ਚਬਾਓ, ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

*ਲਸਣ - ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨੂੰ ਚਬਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*ਪਿਆਜ਼- ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਚਬਾਓ।

*ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ- ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰੋ।

*ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ- ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਬਾਓ। ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

*ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ-  ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*ਪੁਦੀਨਾ- ਪੁਦੀਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਦੀਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰੋ। ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਫਿਟਕਰੀ - ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਟਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about dental problems solution, check out more about oral problems, dental problems treatment, oral & dental problems and treatment

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.