ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ....

31 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AY 2020-21 ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ
ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਆਈਟੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅੱਪਡੇਟਡ ਆਈਟੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼
ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ELSS ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ FDs ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਬੀਮਾ
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

Get the latest update about LATEST NEWS, check out more about BUSINESS NEWS, NATIONAL NEWS, & DAILY BUSNIESS NEWS

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.