ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟ, DPIIT ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ...

Published On Nov 23 2019 12:19PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼