ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਜੰਮਿਆਂ ਹੈ ਕਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਪਪੜੀਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ...

Published On Nov 21 2019 12:33PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼