ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਦਿਲ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਲ ਵੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਵੱਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਕ
ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਛੋਲੇ, ਦਾਲ, ਫਲੀਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਤੱਤ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 400 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (0.4 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡੇ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਨਜ਼, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਆਇਰਨ 
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਚਿਕਨ, ਮੱਛੀ, ਫਲੀਆਂ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚਮੜੀ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਿਕਨ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਕਸਰਤ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ, ਯੋਗਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about healthy food in pregnancy, check out more about health food, health tips in pregnancy, food & food in pregnancy

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.