ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਇਮਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਲ

ਵਿਗੜਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ...

ਵਿਗੜਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ
ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਇਮਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਪੈਕ 
ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਂਡਰਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਮਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 
ਇਮਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

Get the latest update about gray hair problem, check out more about gray hair treatment at home, Tamarind leaves, gray hair Tamarind leaves & Tamarind leaves benefits

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.