Homemade Mouthwash: ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਓ 5 ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਊਥਵਾਸ਼

ਓਰਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਦੰਦਾਂ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਗੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੜਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ gingivitis ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਓਰਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਦੰਦਾਂ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲੌਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ — ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਵਿਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1/2 ਕੱਪ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੂਸ, 1/2 ਕੱਪ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ - ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੇਤ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੌਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1 ਚਮਚਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਣ ਰਿਫਾਇੰਡ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਅਜਿਹਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।

ਨਮਕ — ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੈਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲੇਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
1/2 ਚਮਚ ਲੂਣ, 1/2 ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਮਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ - ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰ ਦੇ pH ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਫੇਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1/2 ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, 1/2 ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। 

ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ — ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ
ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਮਿਊਟਨਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਓਰੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
1 ਕੱਪ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, 10 ਤੁਪਕੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 10 ਤੁਪਕੇ ਲਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।


Get the latest update about dental problems, check out more about health news, teeth, oral health at home & Homemade Mouthwash

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.