ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ....

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ
1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ uidai.gov.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਰਜ ਕਰੋ।
3. ਫਿਰ ਕੈਪਚਾ ਭਰੋ ਅਤੇ Send OTP 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
6. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਲਿੰਗ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
7. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੋ।
8. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਚਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
9. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
10. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।


Get the latest update about Aadhaar card update, check out more about & Aadhaar card correction

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.