ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.....

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ  ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ  ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ  ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਸੈੱਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਕੀ ਹੈ
ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ।

ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 5:2 ਜਾਂ 14:10 'ਤੇ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

14:10 ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਨ ਵਿਚ 14 ਘੰਟੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ
ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ, ਪੈਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about HEALTH UPDATE, check out more about HEALTH NEWS & DAILY HEALTH NEWS

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.