ਜੇ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਦੂਰ

ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਸ ਜਾਣਾ...

ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਸ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ। 

ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਟਿਫਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

SORRY ਨੋਟ ਲਿਖੋ
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ SORRY ਨੋਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਰੁਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲਾ ਲਓ ਗਲੇ
ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Get the latest update about husband, check out more about relationship, angry & follow this tips

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.