ਵਰਤ 'ਚ ਇਮਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਭੋਜਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ...

Published On Mar 27 2020 5:55PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼