ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ...

Published On Feb 6 2020 1:47PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼