ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜੂਸ

ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜੂਸ

ਦੁਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਬਚਨ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਰੇਲਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਤਿ ਫਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਵਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਭਾਵੇ ਕੌਡ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰਿਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਉਂਿਕ ਇਸ ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿੰਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਮੁਇਨ ਸਿਸਟਮ- ਕਰੇਲੇ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮੁਇਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰੇ-
ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਸਰੀਰ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਨ ਸੋਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਣਿਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਗਲਾਸ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Get the latest update about truescoop news, check out more about karela juice, truescooppunjabi, juice &

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.