ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਚੱਟੀ ਹੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਹੋਸ਼!!

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਜੂਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ...

Published On Mar 6 2020 6:45PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼