ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ 1 ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ...........

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ (ਖੂਨ) ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸ਼ਾਇਦ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ  ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ
ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟਸ, ਭੂਰੇ ਚਾਵਲ, ਬਾਜਰੇ, ਦਾਲ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੇਬ, ਪਪੀਤੇ, ਅੰਗੂਰ, ਖੀਰੇ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ, ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ
ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਈਮਡ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ, ਦਿਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਲ ਖਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 1-2 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ, ਸੁੱਕੇ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਟਸ ਖਾਓ
ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਪਿਸਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਨੋਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਟਰੋਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Get the latest update about healthy heart die, check out more about truescoop news, health, fitness & truescoop

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.