ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋਂ

ਪੁਰਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ- ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ.........

ਪੁਰਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ- ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੱਥਰਸੀ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ - ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2016 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ " “frequently.”" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 32,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਵਾਰ ਈਜੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ: ਵਾਰ -ਵਾਰ ਨਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਭਾਵਤ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਈਡਰ , ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ, ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2,338 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4.6 ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ 2.3 ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੰਢਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥਿਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਰੋਡਾਈਸੀਆਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਓ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਏਟੀਟੀਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ-ਨਿਰਭਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਸੈਕਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉਸ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ - ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ - ਹੋਰ [ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ] ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ। 

Get the latest update about health, check out more about lifestyle, here how many times, truescoop & men need to ejaculate

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.