ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ- ਅਧਿਐਨ, ਜਾਣੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੋ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ...

ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। . ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕਰ - ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਜੂਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ 85 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜੂਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।

ਕੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?
ਖੂਨ ਵਿਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਘੱਟ-ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਆਈ) ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਪਤ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉੱਚ GI ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਆਲੂ, ਚਿੱਟੀ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ GI ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਓਟਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਓਟਸ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਸਰਤ - ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about truescoop news, check out more about lower blood sugar levels, type 2 diabetes, health & pomegranate juice

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.