ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੌਬ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਬ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ...

Published On May 22 2019 10:59AM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼