ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਗਾਲ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ........

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ।

ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੁੱਟਿਆ ਬੈੱਡ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈੱਡ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਹੈ।

ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਘੜੀ
ਘਰ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੁੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ. ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੂ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about broken bed, check out more about national, truescoop, truescoop news & things from house

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.