ਜੇ PAN LIC ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ LIC IPO 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਣੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦਾ ਮੈਗਾ IPO ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ..

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦਾ ਮੈਗਾ IPO ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ LIC ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

LIC ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ LIC of India ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ IPO ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IPO ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਬੀਮਾ ਬੇਹਮਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ DEMAT ਖਾਤਾ ਹੈ - ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ DEMAT ਖਾਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ LIC ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ KYC ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ LIC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ LIC ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
1. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.licindia.in ਜਾਂ https://licindia.in/Home/Online-PAN-Registration 'ਤੇ ਜਾਓ।
2. ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ LIC ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4. ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.licindia.in ਜਾਂ https://linkpan.licindia.in/UIDSeedingWebApp/getPolicyPANStatus 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ LIC ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
LIC, LIC ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ - ਯੂਕੇ, ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੀਨੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ LIC ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ LIC ਕਾਰਡਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ IDBI ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, LIC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Get the latest update about Demat, check out more about Life Insurance Corporation of India, LIC IPO, PAN card & LIC

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.