ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ...

Published On Mar 26 2020 7:20PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼