ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ਨ 

ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਕਰਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...

Published On Jun 29 2019 4:40PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼