"ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ , ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ" ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਚੋਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ

ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ...

Published On Jan 28 2020 1:31PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼