Sony ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ AC

ਤਕਨੋਲਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਜ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ...

Published On Jul 27 2019 12:58PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼