ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ Refusal ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਫੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ  ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਫੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀਜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਓਜ਼ਲ ਰੇਟ 'ਚ 35-40 % ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ Refusal ਦੇ ਕਾਰਨ: 
  
ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। 

ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ (SOP) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ - ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?

ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ।


ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ - 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜੈ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ:- 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਓਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html  ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਪਸ ਦਿੱਖ ਜਾਣਗੇ।  ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।     

Get the latest update about PUNJABI STUDENTS IN CANADA, check out more about AGENTS, CANADA VISA REFUSAL, STUDY PERMIT & STUDENT VISA

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.