ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ ਬਾਣ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੱਤੂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਸੱਤੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ...

Published On Apr 28 2019 3:55PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼