ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼? ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ

ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾ...

ਵੈੱਬ ਸੈਕਸ਼ਨ - ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ, ਗਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਸਰਾ, ਚਿਕਨਪੌਕਸ, ਖਰਖਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਨੋਨਿਊਕਲੀਓਸਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਟੌਨਸਿਲ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼। ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ- ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖਾਰਸ਼, ਖਾਂਸੀ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ, ਨੱਕ 'ਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ- ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਊਮੀਡਿਟੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ- ਖਾਰਸ਼, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ- ਧੂੜ, ਪਰਾਗ, ਉੱਲੀ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ - ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁੱਕੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ।

ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ- ਕਈ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। .

ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ- ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸਿਡ ਗ੍ਰਾਸਨਾੜੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਗਰਾਰੇ , ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about Truescoop News, check out more about reason, wake up, Health Tips & scratchy throat

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.