ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਣਾਇਆ 'Smart Agricopter ', 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ 

ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਿਰਕਾਵ ਹੁਣ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...

Published On Jul 24 2019 6:12PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼