ਅਧਿਐਨ: ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸੌਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਟ ਰਿਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਮ ਦਾਇਕ ਨੀਂਦ...

ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਟ ਰਿਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਮ ਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।    

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੌਰਥਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੇਨਬਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਫਿਲਿਸ ਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਮ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।" ਜ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਪੀਐਨਏਐਸ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਲਕਸ (ਮੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਲਕਸ (ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ) ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 
ਨਾਰਥਵੈਸਟਰਨ ਵਿਖੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਡੈਨੀਏਲਾ ਗ੍ਰਿਮਾਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਧੇਰੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਂਦ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" 

Get the latest update about health study, check out more about study, true scoop Punjabi, health & sleeping medicines

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.