ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਫਕੌਪ ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ.......

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਫਕੌਪ ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।

 ਖਪਤਕਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ "ਬੇਨਤੀ ਸਥਿਤੀ" ਬਕਸੇ ਵਿਚ "ਟਿਕਟ ਆਈਡੀ ਰੈਫ ਨੰ" ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੈਫਕੌਪ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ (ਓਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵਾਪਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੋਰਟਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ.

"ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ," TAFCOP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Get the latest update about truescoop, check out more about gives list of all SIM cards, issued to one Aadhaar number, Fraud management & A new govt website

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.