ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ anti-abuse ਫੀਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ...............

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ.
ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਸੀਮਾਵਾਂ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਓ।
ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਮੋਜੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਫੋਲਡਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੀਐਮ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਮੀ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਇਮੋਜੀਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Get the latest update about Technology, check out more about requests during spikes, comments and DM, of increased attention & antabuse features

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.