'ਕੋਰੋਨਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਛਿੜੇ ਚਰਚੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੋਸ਼!

ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ...

Published On Mar 18 2020 2:07PM IST Published By TSN

ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼