ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਫਾਈਲਿੰਗ - ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਰੂਰੀ

ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY2021-22 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ....

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY2021-22 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ), ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ  ਜੋ  31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਜ਼ਰੂਰੀ :- 

*  ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 272ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵੈਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


*  AY2021-22 ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ITR ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤੇ (PPF), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS), ELSS ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।

* 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MIS/SCSS/TD ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪੀਓ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

*  ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PPF ਅਤੇ NPS ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਅਰ-1 NPS ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

* ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NSDL ਅਤੇ CDSL ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੇ KYC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ- ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪੈਨ, ਵੈਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਵੈਧ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ - ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Get the latest update about TAX, check out more about ADHAAR, PF, FINANCE NEWS & WORK BEFORE 31 MARCH

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.