ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਹਨ Natural Painkiller, ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਇਬ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ, ਮਾਸੂਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?...

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ, ਮਾਸੂਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰੀਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਉਂਟਰ (ਓਸੀ) ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਦੀਨਾ- 
ਪੁਦੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਦੰਦ ਦਰਦ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਦੀਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਦੀਨਾ 'ਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਟਿਊਮਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਤੇਲ-
ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਓਪਿਓਇਡ ਨਿਊਰੌਂਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਦਰਕ-
ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕਬਜ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੀ ਏਂਠਨ, ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਏਨਾਲਜੇਸਿਕ ਨਾਮਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਗੁਣ ਗਠੀਆ ਦਰਦ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਲਦੀ-
ਐਂਟੀਇਨਫਲੇਮੈਟਰੀ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀ-ਟਿਊਮਰ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਕਾਰਡੀਓਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਹੈਪਟੋਪਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਨੇਫਰੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੁਣ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ  ਮੌਜੂਦ ਯੌਗਿਕ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਇੱਕ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਟੀਬਾਯੋਟਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੌਂਗ- 
ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਏਨਾਜੇਸਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਚਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ , ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਰਫ਼- 
ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਕੰਡਰਾ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦਾ ਲਾਭਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਚ ਅਤੇ ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Get the latest update about PAIN RELIEF AT HOME, check out more about HEALTH NEWS, HOME REMEDIES FOR PAIN, NATURAL PAINKILLERS IN KITCHEN & BENEFITS OF ROSEMARY

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.