ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ...

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਕੱਦੂ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।

ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਠੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ (28 ਗ੍ਰਾਮ) ਤੋਂ 1.1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about seed benefits, check out more about health, health news & pumpkin seed benefits

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.