ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ 7 ਲੱਛਣ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜਰ ਆਓਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜਰ ਆਓਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ।

ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 99 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਤੋਂ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲਗਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਲਗਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਭਰਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  

ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਭਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ।

Get the latest update about pre diabetics symptoms, check out more about diabetics symptoms, pre diabetics, pre diabetics solution & diabetics treatment

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.