PAN Card: ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਪੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ..

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ IT ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ...

ਤਤਕਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 'ਤਤਕਾਲ ਲਿੰਕ' ਖੇਤਰ ਤੋਂ 'ਤਤਕਾਲ ਈ-ਪੈਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇੱਥੇ 'Get New PAN' ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਫਿਰ ਪੈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ 'ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ OTP ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਵੈਲੀਡੇਟ ਆਧਾਰ ਓਟੀਪੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ-ਪੈਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ 'ਚੈੱਕ ਸਟੇਟਸ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੈਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਆਦਿ ਭਰ ਕੇ OTP ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ (DDMMYYYY ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about Aadhaar Card, check out more about pan card, EPAN, truescoop news & Aadhaar Step By Step Process

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.