Kiss Day :ਕੈਲਰੀ ਬਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕ 'Kiss'

ਕਿੱਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ...

ਕਿੱਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 26 ਕਲੋਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਸ-ਡੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨਸ
ਕਿਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਮਿਕਲਸ ਦਾ ਇਕ ਕੋਕਟੇਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ,  ਡੋਪਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਜਿਹੇ ਕੈਮਿਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ
ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਇਕ ਕੈਮਿਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਪਲਸ ਦੀ ਬਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਿਕਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜੁੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੈਸ-ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਕਿਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਿਸੋਲ ਲੇਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮਿਊਨੀਟਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਲੱਗਨਾ ਜਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲਾਜਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਏਂਡਰੀਆ ਡਿਮਿਰਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਸ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਫਲੋਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ
2009 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਰੋਮਾਟਿੰਗ ਕਿਸਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲਰੀ ਬਰਨ
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਲਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿੱਸ 2 ਤੋਂ 26 ਕੈਲਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਟਿਸੋਲ ਲੈਵਲ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਅਨਹੈੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਟਿਸੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Get the latest update about health benefits, check out more about science, Valentine week, lover & kiss day

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.