ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ...

ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਸਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ...

ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਸਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵੇਖੋ। ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਣਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ 
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਉੱਤਰ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about Morningwalking, check out more about healthupdates & healthnews

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.