ਕੀ ਹੈ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੂਸ਼ਿਤ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਕੈਲੇਬੌਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਕੈਲੇਬੌਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਕੈਲੇਬੌਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਕੋਰਨੀਲ ਵਾਰਲੋਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਉਤਪਾਦਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਐਂਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਹੈ। ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੀ ਲਾਗ (ਸਾਲਮੋਨੇਲੋਸਿਸ) ਇੱਕ ਆਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲ ਦੁਆਰਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 
ਜਦੋਂ ਬੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਬੀਨਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਕੱਚੀ ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਕਲੇਟ ਪਲਾਂਟ
ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਖੋਜੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀ ਕੈਲੇਬੌਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਮੋਨੇਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ।

Get the latest update about SALMONELLA, check out more about SALMONELLA BELGIUM CHOCOLATE PLANT, SALMONELLA BELGIUM CHOCOLATE, SALMONELLA BARRY CALLEBAUT & WHAT IS SALMONELLA

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.